Envaya

/TASKINONDONI/post/24097: Kinyarwanda: WIppe9sRLouv5pYLS0VhyKlQ:content

Base (Igiswayire) Kinyarwanda
Ndugu Hussen wa envaya ametutembele kuona shughuli zetu
(Not translated)

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe