Fungua

/Wayeta/home: Kiswahili

AsiliKiswahili
To mobilze the present resources to transform the Vulnerable Children to become secured, Healthy, educated and productive members of the society.Kwa mobilze rasilimali sasa wa kubadilisha watoto kuwa kuulinda, afya, elimu na wazalishaji katika jamii.Hariri