Log in

/Uboma/home: English: WI00042220649DF000055654:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English

DIRA YA UBOMA

Kuwa asasi ya Mfano inayochangia katika utawala bora na maendeleo ya Taifa yanayowezesha wananchi kuheshimu haki za binaadamu na kuchangia harakati za Upunguzaji wa umasikini na kuchangia       upatikanaji wa maisha bora na endelevu kwa wanawake, wanaume na makundi yaliyo pembezoni

DHAMIRA YA UBOMA

Kupitia njia SHIRIKISHI, UBOMA ina     jukumu la Kuiwezesha jamii kutambua   matatizo yanayoikabili, kujadili vyanzo na athari zake na hatimaye kuweka mikakati ya pamoja ya utatuzi wake; ikiwa ni pamoja na jamii yenyewe kusimamia mikakati hiyo kwa kutumia rasilimali zilizopo.

Katika kazi zake zote; UBOMA huzingatia UADILIFU, UWAZI, UWAJIBIKAJI,     UBUNIFU, KUJIFUNZA, UPENDO, USHIRIKIANO na HESHIMA.

 

 

VISION Boma

Being a local example in contributing to good governance and national development to allow market countries to respect human rights and contribute to the process of reduction of poverty and contribute to the availability of better and sustainable life for women, men and marginalized groups

MISSION OF Boma

Through participatory approaches, the home has a responsibility to enable communities to identify problems facing, discuss the causes and effects and finally put together strategies for solutions, including the community itself to manage these strategies by using existing resources.

In all his works, Boma concentrates Justice, transparency, accountability, creativity, LEARN, LOVE, RESPECT and COOPERATION.


In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
August 23, 2011
VISION Boma – Being a local example in contributing to good governance and national development to allow market countries to respect human rights and contribute to the process of reduction of poverty and contribute to the availability of better and sustainable life for women, men and marginalized groups – MISSION OF Boma – Through...
Google Translate
August 23, 2011
VISION Boma – Being a local example in contributing to good governance and national development to allow market countries to respect human rights and contribute to the process of reduction of poverty and contribute to the availability of better and sustainable life for women, men and marginalized groups
This translation refers to an older version of the source text.