Injira

/pg/register: Kinyarwanda: register:password:remember

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base (Icyongereza) Kinyarwanda
Remember this password and keep it secure.
Ibuka iri jambo ryibanga kandi uririnde

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe

Ibyasobanuwe

ntango
15 Kamena, 2011
Ibuka iri jambo ryibanga kandi uririnde