Injira

/pg/register: Kinyarwanda: capslock_warning

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base (Icyongereza) Kinyarwanda
Warning: CAPS LOCK is on
Itonde:wakanze IPESU RY'INYUGUTI NKURU

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe

Ibitekerezo

Warning message displayed when a user has Caps Lock on when entering a password.
11 Gicurasi, 2011 by youngj

Ibyasobanuwe

syesashimwe
6 Gicurasi, 2011
Itonde:wakanze IPESU RY'INYUGUTI NKURU
syesashimwe
6 Gicurasi, 2011
Itonde:wakanze IPESU RY'INYUGUTI nkuru