Injira

/TAWIF/news: Kinyarwanda: WI000CBB37F1CFF000009445:content

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base (Icyongereza) Kinyarwanda

large.jpg

Some of female sex workers, men have sex with men and drug abusers performing during the public events

(Not translated)

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe