Envaya

/TAWIF/news: Kiswahili: WI000796EA392CB000009421:content

Asili (Kiingereza) Kiswahili

large.jpg

Hon. M.P Abdala Kigoda; hesitates about the SAM report’ “ To me the report seems to be too political” This was actually not the aim of the report.

large.jpg

Mhe. Mbunge Abdala Kigoda; hesitates kuhusu 'ripoti ya SAM "Kwangu mimi ripoti inaonekana kuwa pia kisiasa" Hii ilikuwa kweli si lengo la ripoti.


Ili kuhariri tafsiri, lazima ufungue. Fungua · Jiandikishe

Historia ya tafsiri

Google Translate
4 Desemba, 2012
(image) – Mhe. Mbunge Abdala Kigoda; hesitates kuhusu 'ripoti ya SAM "Kwangu mimi ripoti inaonekana kuwa pia kisiasa" Hii ilikuwa kweli si lengo la ripoti.
Google Translate
11 Machi, 2011
(image) – Mhe. Mbunge Abdala Kigoda, hesitates kuhusu ripoti ya Sam '"Kwangu mimi ripoti ya inaonekana kuwa pia kisiasa" Hili kwa kweli si kwa lengo la ripoti.
This translation refers to an older version of the source text.