Envaya

/TAWIF/news: Kiswahili: WI000515D568345000009433:content

Asili (Kiingereza) Kiswahili

large.jpg

Mchia dam which costed Tshs. 161,000,000/=

large.jpg

Mchia bwawa ambayo umegharamiwa Sh. 161,000,000 / =


Ili kuhariri tafsiri, lazima ufungue. Fungua · Jiandikishe

Historia ya tafsiri

Google Translate
4 Desemba, 2012
(image) – Mchia bwawa ambayo umegharamiwa Sh. 161,000,000 / =
Google Translate
11 Machi, 2011
(image) – Mchia bwawa ambayo costed Sh. 161,000,000 / =
This translation refers to an older version of the source text.