Injira

/TAWIF/news: Kinyarwanda: WI000515D568345000009433:content

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base (Icyongereza) Kinyarwanda

large.jpg

Mchia dam which costed Tshs. 161,000,000/=

(Not translated)

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe