Injira

/pg/browse: Kinyarwanda: sector:education

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base (Icyongereza) Kinyarwanda
Education
Uburezi

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe

Ibyasobanuwe

syesashimwe
15 Kamena, 2011
Uburezi