Envaya

/pg/browse: Kiswahili: sector:communications

Asili (Kiingereza) Kiswahili
Communications
Mawasiliano

Ili kuhariri tafsiri, lazima ufungue. Fungua · Jiandikishe

Historia ya tafsiri

msimamizi
28 Aprili, 2011
Mawasiliano