Injira

/uyolecte12: Kinyarwanda: sector:conflict_res

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base (Icyongereza) Kinyarwanda
Conflict resolution
gukemura amakimbirane

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe

Ibyasobanuwe

syesashimwe
15 Kamena, 2011
gukemura amakimbirane