Injira

/uyolecte12: Kinyarwanda: feed:news_multi

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base (Icyongereza) Kinyarwanda
{name} added {count} {title}.
{name} yongeyeho {count} {title}.

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe

Ibitekerezo

The text displayed when an organization publishes multiple news updates on Envaya.

{name} is a placeholder for the organization name.

{title} is a placeholder for a phrase meaning 'News update'

{count} is a placeholder for the number of News updates added.

Example: "Community Forests Pemba added 12 News updates"
11 Gicurasi, 2011 by youngj

Ibyasobanuwe

syesashimwe
9 Gicurasi, 2011
{name} yongeyeho {count} {title}.