Envaya

/tumaini_mwanza: English: WI000A16DD3310E000021600:content

Base (Swahili) English

Lengo kuu la Tumaini ni kusaidia watoto yatima na wale walio katika mazingira magumu zaidi,na kuinua uchumi wa wajane waweze kujitegemea.

The main objective of Hope is helping orphans and those who are most vulnerable, and raising the widows become self-sufficient economy.


In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
May 20, 2011
The main objective of Hope is helping orphans and those who are most vulnerable, and raising the widows become self-sufficient economy.