Log in

/envaya/post/115497: English

BaseEnglish
We are dealing with the problem of the village of GULUWI and know that you are a member of the community you can assist in any way, as a subsidy to help around. contact AFSC. Email. socialchangealliancefor@gmail.com. – PROJECT TITLE – IMPROVEMENT OF PRIMARY HEALTH CARE SERVICE: CONSTRUCTION OF IGULUWI DISPENSARY PROJECT – LOCATION – IGULUWI VILLAGE, MBUGA WARD – MPWAPWA DISTRICT – PROJECT PREPARED BY – MPWAPWA DISTRICT...(Not translated)Edit
asante sana. tunahitaji mkopo. tutawasiliana – Envaya <web@envaya.org> wrote:(Not translated)Edit
Nitafurahi kupata loan kutoka kwa Kampuni inayotambulika kisheria na yenye – profile ya wazi. – 2017-02-19 3:24 GMT+03:00 Envaya <web@envaya.org>:(Not translated)Edit
Sisi asasi ya Chama cha viziwi tanzania (CHAVITA) tawi la (w0 kondoa tunayo maeneo mengi ya kutekeleza mradi kama kuwapatia mafunzo ya lugha ya alama kwa wazazi/walezi ili kuwepo na mfumo wa mawsiliano kwa viziw na wazazi ila kwa jamii nyingine inatudhau sana kutokana kutokupata mafunzo hayoWe institutions of the Association of Deaf tanzania (CHAVITA) branch of (w0 Kondoa have many areas to implement the project as providing sign language training for parents / guardians to be mawsiliano system viziw for parents but for other communities due attendance inatudhau trainingEdit
Asanteni wote kwa maoni yenu! Endelea kutoamaoni na kujadiliana!Thank you all for your comments! Continue kutoamaoni and discuss!Edit
Kwa niaba ya wanachama wa sedo organization tunashukuru sana kwa kutupatia uzoefu na njia sahihi za kushirikiana na asasi mbalimbali hapa nchini katika kuendeleza asasi zetu.On behalf of the members of Organization sedo we are very grateful for the experience and to give us the proper way to collaborate with local organizations in developing our organization.Edit
Ili tujiendeshe wenyewe bila kutegemea wafadhili tunahitaji mawazo jinsi gani tunaweza kupata matrekta kama 5 kwa msaada au riba nafuu.To tujiendeshe themselves without relying on donors we need ideas how we can get a tractors as 5 to support or interest relief.Edit
Sawa – Je! Unahitaji mkopo? Tunatoa kila aina ya mkopo kama mkopo wa deni, mkopo wa biashara, mkopo wa matibabu, mkopo wa nyumbani, mkopo wa mwanafunzi kiwango cha riba ya 1.5%. – Wasiliana nasi leo kupitia barua pepe kwa usaidizi wa kifedha: easyloanfirm2020@gmail.com – Kila la heri – Derek Douglas(Not translated)Edit
Wadau wetu wa ENVAYA, mada ni namna gani tunaweza kusaidiana katika kupata rasiliamali vifaa na fedha kutoka kwa wafadhili wa ndani na nje ya nchi. Sisi CCDO tupo tayari kushirikiana nanyi wadau wa Envaya kwa lolote mtakalopendekeza kutokana na mahitaji yetu. Cha muhimu kwa sasa tunaomba kuungwa mkono kwa kutuchangia kiasi kidogo sana cha fedha kuanzia dola 10, 15, 20, 25 na kuendelea sawa na shilingi 15800Tshs kwa atakayetuchangia dola 10 za kimarekani wala sio hela...Envaya our stakeholders, the topic is how we can help each other in getting rasiliamali equipment and funds from donors within and outside the country. We are ready to cooperate with you CCDO partners for any Envaya a kalopendekeza for our needs. Important for now we request support for kutuchangia a very small amount of money from $ 10, 15, 20, 25 and continue straight to Shs 15800Tshs for anyone who tuchangia $ 10 USD and not across many that are loving mothers in...Edit
Naam shirika hili sio geni katika utendaji wa kazi kama kuwafadhiri watoto wanaotoka katika mazingira magumu yaani watoto wa mtaani na watoto yatima hadi sasa shirika hili linafadhori watoto kumi ambao ni viziwi na watoto wa tatu 3 ambao wanasoma shule ya sekondari ya kigwe , – Tumekuwa tukijipatia fedha kupitia burudani ya muziki kwenye jamii inayotuzunguka . Kwa mfano mwaka jana kulikuwa na uchaguzi wa viongozi nchin tulikodisha vyombo vya muziki kwa ajili ya kampeni na tuliingiza pesa...(Not translated)Edit
remarkable change has occured since the well addressed scenarios tagetting MDGs now after that in 2015 we target SDGs in 2030 and nobody is to be left behind in this drive towards prosperity for all. Thence my dears its imperative that we exert more effort at resource seeking and mobilisation as well as have pertinent issues addressed comprehensively in order to attain viable and sustainable synegies regardless of our localities. Therefore people and place developments must be given priori in...(Not translated)Edit
safi sana ila bado mimi nashangaa admin wa envaya haja approval account ya – shirika langu smgeo – 2016-02-13 0:27 GMT+03:00 Envaya <web@envaya.org>:(Not translated)Edit
Of course fundraising is an issue to many of the CBOs and NGOs in Tanzania.We PELO (Promotion of Education Link Organization) have an initiative of availing our expertise to raise funds through providing capacity building training to individuals,groups and other NGOs.We have been providing training to those who did not get secondary education to due to various reasons but already having other skills but still in need of getting secondary education.We do it by...(Not translated)Edit
My Organization requesting partinership with any local or International organizations so as to serve the marginalized community in social and economic development in Tanzania Mainland. The Organization Registered as a Non Governmental Organization No. 00NGO/00004768 early in 2011made under section 12(2) of no. 24 of 2002 of the United Republic of Tanzania.(Not translated)Edit
Dear stakeholders we are very pleased to learn that NGO can self fundraise,donors are some times big headache,they can twist you of your objectives.For us sometimes, we see donors like husbands who gives orders to his wife(NGOS or CBOS).Now we are instructed to accept same sex marriages then,we will be told to walk naked to secure funds.Its real unfaire.I guess, more than ever,we need to walk on our own feet and start fundraising from our own sources.(Not translated)Edit