Log in

/envaya/post/115497: English: CMy77RwDQSH3m5IZgfgaQu73:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English

Lengo la mjadala ni zuri lakini inawezekana wengi hawajalielewa. Tatizo ni lugha au vipi ? Lengo ni kubadilishana mawazo na uzoefu juu ya utafutaji rasilimali kwa ajili ya asasi zetu:mbinu gani zenye uwezo mkubwa wakufanikiwa na zipi zenye uwezo mdogo wa kufanikiwa; na kwa nini. Mambo gani ya kuzingatia au kuepuka nk nk.

The aim of the discussion is good but probably not many understand. The problem is the language, or what? The objective is to exchange ideas and experience on exploration resources for our organization: the method with great potential and which failed with limited ability to succeed, and why. What things to consider or avoid etc etc..


In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
December 6, 2012
The aim of the discussion is good but probably not many understand. The problem is the language, or what? The objective is to exchange ideas and experience on exploration resources for our organization: the method with great potential and which failed with limited ability to succeed, and why. What things to consider or avoid etc etc..