Log in

/envaya/post/115497: English: CMqfIUsQdMPGCAYloXHGD1oS:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English
Tunawashukuru Envaya kwa taarifa nzuri na yenye manufaa tunaanza kiufanyia kazi ,inawezekana ufadhili wa ndani ukaleta mafanikio ya haraka kuliko kukaa na kusubiri wafadhili toka nje .
We thank Envaya with good and useful information we begin to practice a possible local funding and make quicker progress than sit and wait donors out.

In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
January 11, 2013
We thank Envaya with good and useful information we begin to practice a possible local funding and make quicker progress than sit and wait donors out.