Log in

/envaya/post/115497: English: CMos0yeocLa7ClEu15v0zqh2:content

« Previous   ·   Next »
Base (English) English
Ahsante sana kaka,Kwa sasa NGO yetu haina shughuli zozote kwa hiyo itakuwa vigumu kufanya lolote ila nashukuru kwa kuonyesha moyo wa ushirikiano. AhanteTimothy AchimpotaMkurugenzi mtendaji wa Morogoro Development Organization(MODEO)
(Not translated)

In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register