Log in

/envaya/post/115497: English: CMKiFVyDdNYMaD2lJjPWMQHP:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English
Napenda kuwasalimu ndugu zangu na kuwatakia kheri ya mwaka mpya 2013,shirika letu linaitwa matumaini education development and community empowerment(MEDCE) lipo Iringa mjini.Kazi zake ni kujenga shule na kusomesha wanafunzi wanaotoka familia zenye kipato duni na watoto yatima.pia inajishughulisha na kutunza mazingira na afya katika jamii na hasa HIV/AIDS. Kwa bahati mbaya sana hadi sasa hatujafaulu kupata wafadhili na hivyo kazi zetu zinaendesha na bajeti kutoka mapato ya shule.Mafanikio tuna shule ya sek kuanzia kidato cha kwanza hadi sita,tuna shamba la miti wilaya mufindi ekari 250 zenye miti tayari. Shida yetu ni kupata ufadhili wa kujenga shule zaidi na vyuo,hivyo tunaomba msaada wa mawazo au ufadhili jinsi ya kupata hela hizo.
I would like to greet my brothers and extend best wishes for the new year 2013, our organization is called hope and community development Education Empowerment (MEDCE) Iringa is its mjini.Kazi to build schools and educate students who come from low-income families with children yatima.pia deals with caring for the environment and community health, especially HIV / AIDS. Unfortunately so far we have not succeeded in getting sponsors and our work operated with a budget from the revenue we shule.Mafanikio sec school from Form One to six, we have a tree farm 250 acres Mufindi district with trees already. Our problem is to find funding to build more schools and universities, so we ask support or sponsorship ideas how to get across it.

In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
January 11, 2013
I would like to greet my brothers and extend best wishes for the new year 2013, our organization is called hope and community development Education Empowerment (MEDCE) Iringa is its mjini.Kazi to build schools and educate students who come from low-income families with children yatima.pia deals with caring for the environment and community health, especially HIV / AIDS. Unfortunately so far we have not succeeded in getting sponsors and our work operated with a budget from the revenue we...
Google Translate
January 11, 2013
I would like to greet my brothers and extend best wishes for the new year 2013, our organization is called hope and community development Education Empowerment (MEDCE) Iringa is its mjini.Kazi to build schools and educate students who come from low-income families with children yatima.pia deals with caring for the environment and community health, especially HIV / AIDS. Unfortunately so far we have not succeeded in getting sponsors and our work operated with a budget from the revenue we...