Injira

/Kasodefo2009/topic/123758: Kinyarwanda: date:edited

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base (Icyongereza) Kinyarwanda
(edited {date})
(Not translated)

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe