Log in

/Kasodefo2009/topic/123758: English: dMQU2UDZ98ykLXhTn4zL75Us:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English
Habari za kazi ya ujenzi wa taifa tunaomba kushilikiana katika kazi kwa mashilika yaliyo tayali kwani sisi bado ni wachanga katika uendeshaji wa shirika tunaomba piauzoefu wenu katika kufanikisha makusudi ya ujenzi wa taifa letu, kwapamoja tunaweza ,mw/kiti Musa Mzopola.
(Not translated)

In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register