Log in

/parents/news: English

BaseEnglish
(image) – Mtendaji wa kata-akijadiliana na wana kikundi juu ya Maana ya sera na sheia ya ardhi na umhimu wake katika jamii(image) – Executive county-was discussed with the group about the significance of land policies and sheia and its importance in societyEdit
(image) – Washiriki katika makundi wakijadiliana aina za sheria ya ardhi na walengwa mhimu wa sheria.(image) – Participants in the groups were discussing the types of law of the land and important target of the law.Edit
(image) – Katibu msaidizi wa KSPA akielekeza namana ya kuandika mahidhirio(image) – Assistant Secretary of KSPA was set way of writing mahidhirioEdit
(image) – Mshiriki ktk kikundi cha sera ya ardhi akinukuu dondoo za kuwasilisha.(image) – Participant ktk group of land policy, quoting the minutes of the presentation.Edit
(image) – Washiriki katika makundi ya kujadili namna ya kuandika wosia(image) – Participants into groups to discuss how to write a willEdit
(image) – Washiriki katika makundi wakijadili namna ya Kuitumia elimu waliyoipata na kusaidia wenzao(image) – Participants into groups to discuss how to use the obtained knowledge to help othersEdit
(image) – Washiriki katika makundi wakijadiliana juu ya sheria ya ndoa na mirathi.(image) – Participants in the groups were discussing the rules of marriage and inheritance.Edit
(image) – Bibi ambaye pia ni Mjane akifuatilia mafunzo juu ya sheria za kimila na kiisilamu katika haki ya mama ,mjane na watoto.(image) – Bibi, who is also a widow she followed training on customary and Islamic law in the right of the mother, the widow and children.Edit
(image) – Mshiriki wa kikundi cha Wosia na mhimua wake akifafanua mada kwa kuhusianisha na Mafunzo(image) – Member of a group of Will and his mhimua revealing in relation to the training topicEdit
(document) (image)(Not translated)Edit