Injira

/patna-org/news: Kinyarwanda: WIVcJQMZF90DA6rOlYyR2Xub:content

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base (Icyongereza) Kinyarwanda

large.jpg

PATNA Secretary (Mrs. Neema Kiroga) distributing educational materials to orphans and vulnerable children (OVC) in Mwanalugali 'A' (Tumbi Ward, Kibaha - Tanzania)

(Not translated)

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe