Injira

/patna-org/news: Kinyarwanda: WILBYrqbpVpEoDhCi6LZKQNt:content

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base (Icyongereza) Kinyarwanda

large.jpg

Domestic consumable goods and Educational materials bought by PATNA members for the OVC (orphans and vulnerable children) living in Kibaha town, Tanzania.

(Not translated)

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe