Injira

/temoa/news: Kinyarwanda: WIAnnOBgzVTQW4SnsLf2PQUL:title

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base (Igiswayire) Kinyarwanda
Departments
(Not translated)

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe