Injira

/Brightlight/news: Kinyarwanda: WIfOuWCV3sNIGq3zTraUoln3:content

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base ((ururimi rutazwi)) Kinyarwanda

large.jpg

(Not translated)

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe