Log in

/parents/news: English

BaseEnglish
(image) – Mtendaji wa kata-akijadiliana na wana kikundi juu ya Maana ya sera na sheia ya ardhi na umhimu wake katika jamii(image) – Executive county-was discussed with the group about the significance of land policies and sheia and its importance in societyEdit
(image) – Washiriki katika makundi wakijadiliana aina za sheria ya ardhi na walengwa mhimu wa sheria.(image) – Participants in the groups were discussing the types of law of the land and important target of the law.Edit
(image) – Katibu msaidizi wa KSPA akielekeza namana ya kuandika mahidhirio(image) – Assistant Secretary of KSPA was set way of writing mahidhirioEdit
(image) – Mshiriki ktk kikundi cha sera ya ardhi akinukuu dondoo za kuwasilisha.(image) – Participant ktk group of land policy, quoting the minutes of the presentation.Edit
(image) – Washiriki katika makundi ya kujadili namna ya kuandika wosia(image) – Participants into groups to discuss how to write a willEdit
(image) – Washiriki katika makundi wakijadili namna ya Kuitumia elimu waliyoipata na kusaidia wenzao(image) – Participants into groups to discuss how to use the obtained knowledge to help othersEdit
(image) – Washiriki katika makundi wakijadiliana juu ya sheria ya ndoa na mirathi.(image) – Participants in the groups were discussing the rules of marriage and inheritance.Edit
(image) – Bibi ambaye pia ni Mjane akifuatilia mafunzo juu ya sheria za kimila na kiisilamu katika haki ya mama ,mjane na watoto.(image) – Bibi, who is also a widow she followed training on customary and Islamic law in the right of the mother, the widow and children.Edit
(image) – Mshiriki wa kikundi cha Wosia na mhimua wake akifafanua mada kwa kuhusianisha na Mafunzo(image) – Member of a group of Will and his mhimua revealing in relation to the training topicEdit
(document) (image)(Not translated)Edit
CommentsI recentlhttps://geeksquad-appointment.us/y signed up with Ovation credit repair services and I am already SO happy that I did! They are working hard and have already made a positive impact on my credit report. They helped remove negative items from my credit report that shouldn't have been there. This directly caused an increase in my credit score.They were easy to talk to,VERY friendly and easy to understand, and in a country full of terrible customer service, Ovation credit repair customer...Edit
JanuaryJanuaryEdit
{month} {day}, {year}{month} {day}, {year}Edit
SwahiliSwahiliEdit
(unknown language)(unknown language)Edit