Log in

/soet/news: English

BaseEnglish
(image) – Mnufaika wa mafunzo ya kuimarisha haki za wanawake akitoa Elimu kwa wananchi wa Mbagala Chalambe kwenye mikutano ya hadhara(image) – Beneficiary of training to strengthen the rights of women giving Education to the people of Mbagala Chalambe in public meetingsEdit
(image) – Wahitimu wa mafunzo ya KUIMARISHA HAKI ZA WANAWAKE mbagala Chalambe wakiwa kwenye picha ya pamoja na viongozi wa SOET mara baada ya kupewa vyeti vya ushiriki(Not translated)Edit
(image) – Akina mama wa Mbagala Chalambe wakipata chai baada ya mapumziko katika mafunzo ya KUIMARISHA HAKI ZA WANAWAKE(image) – Chalambe Mbagala mothers after they have tea breaks in training STRENGTHENING WOMEN'S RIGHTSEdit
(image) – Mshiriki wa mafunzo ya kuimarisha haki za wanawake akichangia kwa vitendo aliyojifunza(image) – Participant training to strengthen the rights of women contributing to the acts he learnedEdit
(image) – Viongozi wa dini na akinamama wa mbagala Chalambe wakipata kifungua kinywa katika mafunzo ya KUIMARISHA HAKI ZA WANAWAKE(image) – Religious leaders and his mother's Mbagala breakfast Chalambe receiving training STRENGTHENING WOMEN'S RIGHTSEdit
(image) – Washiriki wa mafunzo ya KUIMARISHA HAKI ZA WANAWAKE wakiwa katika majadiliano ya vikundi.(image) – Participants of the training IMPROVEMENT OF WOMEN'S RIGHTS while in group discussions.Edit
(image) – Akina mama wa Mbagala Chalambe wakiwa kwenye majadiliano ya vikundi,wakijadili juu ya haki zao kwa mujibu wa sera ya wanawake na jinsia 2000(image) – Chalambe Mbagala mothers whilst in discussion groups, they discussed about their rights in accordance with the policy of women and gender in 2000Edit
(image) – Mwenyekiti wa Taifa wa SOET ndugu Derrick Luhende,akifungua mafunzo ya KUIMARISHA HAKI ZA WANAWAKE wa Mbagala Chalambe katika ukumbi wa Green Park Annex Chalambe-DSM(image) – Chairman of the National SOET Luhende brother Derrick, opening training STRENGTHENING THE RIGHTS OF WOMEN of Mbagala Chalambe hall in Green Park Annex Chalambe-DSMEdit
(image) – wawezeshaji na akina mama wa mbagala chalambe wakiwa tayari kutoa elimu ya kuimarisha haki za wanawake(image) – facilitators and mothers of Mbagala chalambe ready to provide education to strengthen women's rightsEdit
(image) – Baadhi ya akina mama wa Mbagala Chalambe wakiwa katika picha ya pamoja katika ofisi za SOET wakiwa na vipeperushi kabla ya kwenda mitaani kutoa elimu juu ya haki za akinamama(image) – Some mothers of Mbagala Chalambe being in the picture with offices in SOET with street flyers before going on the right to education for womenEdit
CommentsI recentlhttps://geeksquad-appointment.us/y signed up with Ovation credit repair services and I am already SO happy that I did! They are working hard and have already made a positive impact on my credit report. They helped remove negative items from my credit report that shouldn't have been there. This directly caused an increase in my credit score.They were easy to talk to,VERY friendly and easy to understand, and in a country full of terrible customer service, Ovation credit repair customer...Edit
JanuaryJanuaryEdit
{month} {day}, {year}{month} {day}, {year}Edit
KinyarwandaKinyarwandaEdit
SwahiliSwahiliEdit