Envaya

/Brightlight/news: English

BaseEnglish
(image)(Not translated)Edit
(image) – Afisa mshauri wa asasi ya Bright Light akiwa katika zoezi la kuandika majina ya watoto yatima.(Not translated)Edit
(image) – Mkurugenzi mtendaji wa asasi ya Bright Light akitoa maelezo ya kina kwa wanafunzi wa shule ya msingi Mkoani jinsi ambavyo asasi ilivyodhamiria kuwajengea uwezo watu wenye kada mbalimbali wakiwamo watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi.(image) – Managing director of Bright Light organization giving details of school for students of the region based on how the organization ilivyodhamiria cadre empowering people with a wide range, including children living in high-risk environment.Edit
(image) – Mkurugenzi mtendaji na Afisa mshauri wakiendelea na uandikaji wa majina ya watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi.(image) – Executive Director and Chief adviser continue with the writing of the names of children living in high-risk environment.Edit
(image) – Mwalimu wa zamu (kushoto), mkurugenzi mtendaji (katikati) na afisa mshauri (kulia) wa asasi ya Bright Light wakiwa katika zoezi la kubaini watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi katika shule ya msingi Mkoani hapa Geita.(image) – Master of turns (left), executive director (center) and chief adviser of Bright Light with organizations in the process of identifying children living in vulnerable in a primary school here in Geita region.
(This translation refers to an older version of the source text.)
Edit
(image)(Not translated)Edit
(image) – Afisa mshauri Kim Adiel (kulia) wa asasi ya Bright Light akielezea makundi ya watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi yatakayosaidiwa.(image) – Chief adviser Kim Adiel (right) the organization of Bright Light explaining groups of children living in risky yatakayosaidiwa.Edit
(image) – Afisa mshauri wa asasi ya Bright Light akielezea makundi ya watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi ambao watasaidiwa.(image) – Chief adviser to Bright Light institutions explaining groups of children living in vulnerable who will be helped.Edit
(image)(Not translated)Edit
(image)(Not translated)Edit