Envaya

/netwo/volunteer: Kinyarwanda: widget:history

Base (Icyongereza) Kinyarwanda
History
Amateka

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe

Ibyasobanuwe

syesashimwe
21 Kamena, 2011
Amateka