Fungua

/ovctpuma/post/111795: Kiswahili

AsiliKiswahili
FinanceFedhaHariri
VolunteersKujitoleaHariri
Profile(Bila tafsiri)Hariri
Vision(Bila tafsiri)Hariri
(image) – Lazarus James, a Form Four student at Makiungu Secondary school is given sorghum crop for his food when he is at school. on the picture is one of the OVCC member giving the student Lazarus James that kind of crop for his food while their arte in the OVCC Office on 20th Jan, 2013. Many orphans students and non-students cme to the OVCC office to ask for a help when their are in most desperate needing food, school materials, etc, especially in these hard...(image) – James Lazaro, kidato cha nne mwanafunzi wa shule ya Sekondari Makiungu anapewa mtama mazao kwa ajili ya chakula chake wakati yeye ni katika shule. juu ya picha ni mmoja wa wanachama OVCC kutoa mwanafunzi Lazaro James kwamba aina ya mazao kwa ajili ya chakula chake wakati Arte zao katika Ofisi OVCC juu ya Januari 20, 2013. Wengi yatima wanafunzi na wanafunzi wasio CME kwa ofisi OVCC kuomba msaada wakati wao ni katika chakula wengi wanahitaji...Hariri
Mission(Bila tafsiri)Hariri
Organization StructureShirika StructureHariri
Add a commentOngeza maoniHariri
Your email:Email yako:Hariri
Your email address will not be published.Anwani yako ya email haitachapishwa.Hariri
Your location:Mahali ulipo:Hariri
(optional)(sio lazima)Hariri
Publish commentChapisha maoniHariri
JanuaryJanuariHariri
{month} {day}, {year}{day} {month}, {year}Hariri