Injira

/temoa/post/60: Kinyarwanda: WIjGGM619N5OHD11Dwl9JExp:content

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base (Igiswayire) Kinyarwanda
  1. Je, Pesa ya elimu bure imefanya kazi iliyokusudiwa? 
  2. Je, ni changamoto zipi zinaikumba sekta ya elimu juu ya utekelezaji wa Mpango wa Elimu Bure?
  3. Je, mafanikio gani sekta ya elimu inaweza kujivunia kutokana na mpango wa Elimu Bure?
  4. Taja mambo ambayo yamekwama au kushindwa kutekelezwa katika sekta ya elimu kwa sababu ya kuwepo kwa mpango wa Elimu Bure.
(Not translated)

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe