Fungua

/ywcamoshi: Kiswahili

AsiliKiswahili
CRW's workshops: – 1 week workshops for Community Rehabilitation Workers (CRW's) annually at YWCA Moshi premises. CRW's are trained to work in the peripheral rehabilitation centres facilitated by YWCA Moshi with the support of Terre des Hommes Netherlands. – (image) ...CRW wa warsha: – 1 wiki warsha kwa ajili ya Wafanyakazi wa Ukarabati Jamii (CRW wa) kila mwaka katika YWCA majengo Moshi. Wa CRW ni mafunzo ya kazi katika vituo vya pembeni ukarabati kuwezeshwa na YWCA Moshi kwa msaada wa Terre des Hommes Uholanzi. – (image) ...Hariri
Activities ShughuliHariri
Inspired by the Christian faith, YWCA'S Mission is to build and consolidate collective leadership and voice of women and girls to achieve peace, dignity, justice, and health for all.Aliongoza kwa imani ya kikristo, Mission YWCA'S ni kujenga na kuimarisha uongozi wa pamoja na sauti ya wanawake na wasichana kufikia amani, utu, haki, na afya kwa wote.Hariri
OctoberOktobaHariri
DecemberDesembaHariri
SeptemberSeptembaHariri
{month} {day}, {year}{day} {month}, {year}Hariri
DiscussionsMajadilianoHariri
{name} updated its {title} page.{name} imehariri ukurasa wa {title}.Hariri
Read moreSoma zaidiHariri
{name} created a {title} page.{name} imeumba ukurasa wa {title}.Hariri
{name} added a {title}.{name} imeongeza {title}.Hariri
EnglishKiingerezaHariri
Kinyarwanda(Bila tafsiri)Hariri
Agriculture and livestockKilimo na mifugoHariri