Injira

/manluku/home: Kinyarwanda: WIxIvcj2Idj3m32uWl0LlQ6z:title

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base (Icyongereza) Kinyarwanda
Get Involved
(Not translated)

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe