Envaya
Email:patna.org@gmail.com
Namba ya simu:+255735459545,+255788121416
Anwani ya barabara:Maili Moja Shuleni Street, Kibaha (Pwani), Tanzania.
Anwani ya barua:PATNA Head Office,
P. O. Box 30218 - Kibaha,
Pwani Region, Tanzania,
TANZANIA
(East Africa).
Website: https://envaya.org/patna-org
Facebook: https://web.facebook.com/patnaorgnization
Jina la mwasilianajiMrs. Christina Lyimo
Jina la kazi la mwasilianaji:Programme Coordinator