Envaya
Uru rupapuro ruragaragazwa mu rurimi rw'umwimerere Igiswayire. Edit translations

ANATAKIWA MRATIBU AU MENEJA AMBAYE ANAUJUZI WA KUANDIKA MICHANGANUO KWA MIRADI INAYOHUSU WANAWAKE, ILI KUWAJENGEA UWEZO WANAWAKE WANACHAMA, HAPA JIJINI DAR ES SALAAM