Injira
INSTITUTE FOR YOUTH SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT (IYSED)

INSTITUTE FOR YOUTH SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT (IYSED)

ZANZIBAR, Tanzania

Aderesi ya emailmustaphasharif@gmail.com
Nomero ya telephone758325234
Aderesi z'umuhanda:MALINDI STREET
ZANZIBAR
TANZANIA
Aderesi ya email:MALINDI STREET
P.O.BOX 3190
ZANZIBAR
TANZANIA
Amazina:Mustafa Sharif
Uwandikirwa:Executive Director