Envaya
Email:chemadev13@yahoo.com
Namba ya simu:+255713228137
Anwani ya barabara:Kata ya Kingo, Mtaa wa Nkomo, Jengo la DDC
Anwani ya barua:S.L.P 1830
MOROGORO
TANZANIA
Jina la mwasilianajiMartha Kidyalla
Jina la kazi la mwasilianaji:Mkurugenzi