Envaya
Aderesi ya emailchemadev13@yahoo.com
Nomero ya telephone+255713228137
Aderesi z'umuhanda:Kata ya Kingo, Mtaa wa Nkomo, Jengo la DDC
Aderesi ya email:S.L.P 1830
MOROGORO
TANZANIA
Amazina:Martha Kidyalla
Uwandikirwa:Mkurugenzi