Injira
Zanzibar Stone Town Heritage Society

Zanzibar Stone Town Heritage Society

Stone Town, Zanzibar, Tanzania

Aderesi ya emailinfo@zanzibarstonetown.org
Nomero ya telephone+255 24 2237072
Aderesi z'umuhanda:Mizingani road, Malindi, Zanzibar
Aderesi ya email:P. O. Box 3892,
Zanzibar
Amazina:Mohamed Juma Mugheiry
Uwandikirwa:Chairperson