Envaya
Parts of this page are in Swahili. Edit translations

MTANDAO WA MASHIRIKA YASIYOKUWA YA KISERIKALI KATIKA WILAYA YA MTWARA wameendesha mafunzo ya siku mbili juu ya kuwajengea uwezokuhusu utetezi wa masuala ya jinsia na ukimwi kwa Azaki wanachama juzi na jana katika manispaa ya Mtwara yaliyofadhiliwa na GIZWashiriki wa mafunzo ya kujenga uwezo kuhusu utetezi wa masuala ya jinsia na ukimwi kwa Azaki yaliyofadhiliwa na GIZ.

October 28, 2011
« Previous Next »

Comments (1)

Tunahitaji mlichokipata mkakitumie katika mashirika yenu
October 28, 2011

Add a comment

Your name:
Your location:
Your email:
(optional)
Your email address will not be published.