Injira
ORGANIZATION FOR LAND AND AGRICULTURE IMPROVEMENT

ORGANIZATION FOR LAND AND AGRICULTURE IMPROVEMENT

Tandahimba Sokoine, Tanzania

Aderesi ya emailolaitandahimba8@gmail.com
Nomero ya telephone+255788 715 532 / +255712 192 860 / +255776 802 532
Aderesi z'umuhanda:Kijiji cha Sokoine, Kata ya Chaume, Wilaya ya Tandahimba, Mkoa wa Mtwara - Tanzania
Aderesi ya email:P.O. Box 62 Tandahimba, Mtwara - Tanzania.
Amazina:HASSAN LUHEKO MNAUTE
Uwandikirwa:Mwenyekiti