Injira
Kalambo social development foundation

Kalambo social development foundation

Matai, Tanzania

Aderesi ya emailkasodefo2010@gmail.com
Nomero ya telephone+255759416497+255689416497
Aderesi z'umuhanda: Matai Kalambo Rukwa
Aderesi ya email:P.O.Box 42
Amazina:Mr. Musa Mzopola
Uwandikirwa:Mwenyekiti