Envaya
Aderesi ya emailsocialchangealliancefor@gmail.com
Nomero ya telephone+255 687 365 478, +255 629 003 247
Aderesi z'umuhanda:Hatuna anwani hii
Aderesi ya email:S.L.P 18 KILINDI TANGA
Amazina:MCHUNGAJI JONAS WILISON MDOGO
Uwandikirwa:Mkurugenzi mkuu {Mwenyekiti}