Envaya
Email:youthnetforhrecitizenship.tz@gmail.com
Namba ya simu:+255 753 106945
Jina la kazi la mwasilianaji:Executive Director