Log in

/ndanda: English: WI000471BF3F9AF000003518:content

« Previous   ·   Next »
Base ((unknown language)) English

 

KUTUMIA nguvu ya umoja wa kikundi cha WEMA kuhamasisha wananchi wanaoishi vijiji vya Kata ya Mwena, pamoja na wakazi wa wilaya ya Masasi, walengwa wakiwa wale wenye kipato cha chini, kwa kushirikisha makundi yote ya jamii yaani; wanawake kwa wanaume, vijana kwa wazee, wanafunzi, pamoja na walemavu, ili washiriki katika shughuli za kujiletea maendeleo, ambayo kimsingi zitawaondolea hali ya umaskini na unyonge ambao hivi sasa umejiimarisha ndani ya wananchi walio wengi katika wilaya ya Masasi.

 

Using the power of unity The group of good to encourage people living in villages in County Menan, with residents of the district of Masasi, targeted while those with lower income, to engage all groups of society namely, women and men, young and old, students, including disabled to participate in the activities of development process, which basically zitawaondolea state of poverty and misery which has now established himself in the majority in the district of Masasi.


In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
April 26, 2011
Using the power of unity The group of good to encourage people living in villages in County Menan, with residents of the district of Masasi, targeted while those with lower income, to engage all groups of society namely, women and men, young and old, students, including...