Log in

/zayonet: English: WI000977F41DEF8000056030:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English

Kuwawezesha vijana na jumuiya zao kuweza kufanya majukumu yake kwa uwelewa wa hali ya juu.

Kuwajengea uwezo vijana kuweza kushiriki katika shughuli za kitaifa na kimataifa .

Empowering young people and their communities to make its responsibilities overtaken by darkness advanced.

Empowering young people to participate in national and international activities.


In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
August 25, 2011
Empowering young people and their communities to make its responsibilities overtaken by darkness advanced. – Empowering young people to participate in national and international activities.