Log in

/AFNET/post/63715: English: WI0007F7E15DED5000063715:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English

Shirika la AFNET lili sajliwa mwaka 2002 nakupata namba ya usajili SO.11296 . Kwasasa linafanya kazi katika mkoa mzima wa Iringa Hususani Shuguli za kina mama  Dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia . Tuna wakaribisha wale wote wanao Fanya shughuli zinazo husu Wanawake

Agency AFNET lili sajliwa nakupata 2002 registration number SO.11296. Pearl works in the entire region of Iringa Activity Especially for mothers against sexual harassment. We bring misfortune to all who came out activities that involve women


In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
October 4, 2011
Agency AFNET lili sajliwa nakupata 2002 registration number SO.11296. Pearl works in the entire region of Iringa Activity Especially for mothers against sexual harassment. We bring misfortune to all who came out activities that involve women