Envaya

/AFNET: English: WI00059F39C296B000063685:content

Base (Swahili) English

Kupiga vita ya ukeketaji wa mama na mtoto wa kike, kutoa Elimu ya ukatili wa kijinsia, na sera ya Utetezi ushirika.

To fight the mutilation of the mother and baby girl, give education to sexual violence, and policy advocacy organization.


In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
October 5, 2011
To fight the mutilation of the mother and baby girl, give education to sexual violence, and policy advocacy organization.
Google Translate
October 4, 2011
To fight the mutilation of the mother and baby girl, give education to gender violence, policy advocacy and partnerships
This translation refers to an older version of the source text.