Injira

/BeBa/news: Kinyarwanda: WIN4CK7REurhq4iWLKuGAt1o:content

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base ((ururimi rutazwi)) Kinyarwanda

large.jpg

(Not translated)

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe